Hur påverkar kaffe miljön?

Biologisk mångfald minskar

För att skapa stora ytor med kaffeplantage måste man skövla den dåvarande växtligheten i området. Kaffe odlas i tropiskt klimat och därför skövlas ofta regnskog och andra skogsvegetationer i bergiga landskap. Det leder till att den biologiska mångfalden minskar, alltså att antalet arter minskar. När skogen skövlas försvinner många arters ”hem” och de kan dö ut för att de inte klarar att leva i den nya vegetationen på kaffeplantagen eller att de inte har möjlighet att söka en ny boplats med deras habitat, alltså den miljön som de är anpassade för. De flesta arter har en egen nisch, de är anpassade efter en viss miljö och har därmed egenskaper som passar för den miljön. Om deras habitat förändras på grund av en störning, i detta fall skogsskövling, passar inte deras nisch med miljön längre och arten får svårt att överleva. Enda utvägen för arten är att det sker nya mutationer som förändrar artens nisch eller att arten finner nya boplatser.


Kaffeplantagen är monokulturer, eftersom det är områden som består av nästan enbart en art. Monokulturer får vissa negativa följder, till exempel att växtsjukdommar och skadeinsekter specialiserar sig på en aktuella, ensidiga miljön. Det gör att de förökar sig lätt och att skadan på grödan därmed ökar. Det leder till att bekämpningsmedel används allt mer.


Det finns dock en kaffesort, som kallas skuggkaffe, som odlas i regnskogen och istället för att skövla regnskogen tar man vara på de ekosystemtjänster som regnskogen kan bidra med. Detta kan du läsa mer om i ett annat inlägg som heter ”skuggkaffe”.

 

 Jorderosion

Ytterligare en följd av skogsskövlingen är jorderosion. Jorderosion innebär att jord sköljs bort från marken. Det kan bildas av stark vind, kraftiga skyfall och att det finns för lite växtlighet som binder jorden. Det sistnämnda är det som sker som följd av skogsskövling. När den ursprungliga vegetationen tas bort från ett område för att istället bygga kaffeplantages så kan allvarlig jorderosion uppkomma. Det beror på att den växtlighet som tidigare fanns där band jorden med sina rötter och på så sätt höll kvar den. Om inte dessa växter finns kvar finns heller inte de rötter som krävs för att hålla jorden på plats. Därför kan stora mängder jord sköljas bort, ungefär som att ett jordlager glider bort från det undre jordlagret. Det blir säkert extra allvarligt om det dessutom kommer ett skyfall i ett område där växtligheten är bortröjd.

Plöjningsfri odling, en form av reducerad jordbearbetning, förebygger jorderosion. Jorderosion kan leda till igenslamning av vattendrag vilket leder till att fisk –och korallrev skadas. Även näringsämnen försvinner och risk för översvämningar ökar.

http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/idog-klimatkamp-for-skog-och-kaffe-1.1007980


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0